Szkoła Rodzenia DAR i Poradnia Laktacyjna
Małgorzata Tymińska

przygotowanie do rodzicielstwa i wspomaganie karmienia piersią
– rok założenia 2003 –

NASZA OFERTA

O MNIE

Nazywam się Małgorzata Tymińska, jestem białostoczanką.

W 2003 r. założyłam pierwszą, prywatną w Białymstoku szkołę rodzenia „DAR”., a następnie poradnię i pogotowie laktacyjne.

Szkoła Rodzenia to nie tylko przygotowanie do porodu, cięcia cesarskiego, ale i opieki nad noworodkiem, karmienia, rozwiązywania problemów laktacyjnych i okresu noworodkowego.

Spotkania nasze to oprócz wiedzy teoretycznej wiele pokazanych i ćwiczonych umiejętności praktycznych – główny nacisk jest kładziony na umiejętności praktyczne!

Menu